Games

 

19 Jan 2016

ఆత్మ పరిశోధన సప్తాహం-ATMA PARISHODHANA YOGA

0 comments
                                      హరి ఓం,
  ఆత్మ పరిశోధన సప్తాహం-ATMA PARISHODHANA YOGA

Om,
Om Namo Narayanaya,
In The Service Of The Almighty,
Brahmachari Vijayananda (B.N.VIjaya Bhaskar),
Sri Suka Brahma Ashram-P.O.-517640,
Srikalahasthi,
Chittoor-Dt,-AP-INDIA
Phone: 08106851901 /08019410034

0 comments:

Post a comment